Het Financité & FairFin Label

 

Steeds meer duurzame projecten zoeken financiering bij het grote publiek

Steeds meer mensen wensen te investeren in duurzame projecten

Het Financité & FairFin label CERIFIEERT dat het product waarin u investeert een maatschappelijke meerwaarde biedt op sociaal of ecologisch vlak

 

Reeds 58 gelabelde producten !

Sinds de lancering op 6 oktober 2014 werden 58 producten van 35 organisaties gelabeld (oktober 2017). Eind 2016 stond de teller nog op 42 producten van 23 organisaties. Het stijgende aantal aanvragen wijst erop dat het aantal projecten die een maatschappelijke meerwaarde willen bieden toeneemt. Alsook dat hun initiatiefnemers belang hechten aan een externe certificering van de kwaliteit van hun maatschappelijke aanpak.

De cijfers van 2016

Eind 2016 bedroeg het totaal bedrag dat geïnvesteerd was in de gelabelde producten 186 miljoen euro. Een stijging van 85 miljoen (84%) ten opzichte van eind 2015.

Welke producten

De gelabelde producten kunnen verschillende vormen aannemen: aandelen van coöperaties, obligaties van vzw's, maar ook spaarrekeningen en crowdfunding platforms.

In elk geval moeten deze producten duurzame projecten ondersteunen, met een grote maatschappelijke, culturele of ecologische meerwaarde.

Het kunnen zowel directe investeringen (rechtstreeks in een coöperatie of VZW) als indirecte investeringen zijn.

Barometer 2016