Uw product laten labelen?

Zoekt uw organisatie aandeelhouders of mensen die je geld willen lenen?

Dan is het solidariteitslabel van FairFin & Financité misschien iets voor u!

Om het solidariteitslabel te bekomen, moeten productaanbieders hun kandidatuur voorleggen en aan vijf criteria voldoen:

 • Het betreft een spaar- of beleggingsproduct. Bijvoorbeeld: aandelen of een obligatielening (geen giften).
 • De via de lening of aandelen opgehaalde gelden bevorderen de duurzaamheid en leveren een maatschappelijke meerwaarde op. Meer bepaald doordat ze:
  • tegemoet komen aan de noden van kwetsbare personen of groepen; of
  • innovatieve activiteiten financieren met sociale, educatieve of milieudoelstellingen die moeilijk via klassieke banken gefinancierd raken; of
  • bewijzen dat een economie op mensenmaat mogelijk is.
 • De initiatiefnemers van het gelabelde product trekken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook door op het deel van de opgehaalde gelden die niet direct worden geïnvesteerd in bovenstaande projecten. Ook dat geld wordt op een sociaal verantwoordelijke manier geplaatst.
 • Het beheer van het product is volledig transparant voor wie geld ter beschikking stelde.
 • De kosten van het product zijn gelijk aan of lager dan gebruikelijk op de markt.

Waarom uw product laten labelen door FairFin & Financité?

Het label biedt de garantie dat wie geld plaatst in producten met het solidariteitslabel, erop kunnen vertrouwen dat zijn/haar geld echt bijdraagt aan een socialer en/of ecologischer samenleving. Een extra waarborg verstrekt door een derde, die jullie kunnen gebruiken in jullie zoektocht naar middelen.

Bovendien zullen FairFin en Financité het solidair beleggen promoten. FairFin zal de gelabelde producten zelf ook bekendmaken. Zo zullen de gelabelde producten beknopt voorgesteld worden op de Faire Geldwijzer met duurzame spaar- en beleggingsalternatieven en voorzien worden van een link naar de website van jullie organisatie.

Hier vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.