Wie zijn we ?

Het Financité & FairFin label is een initiatief van deze beide organisaties, die projecten in verband met duurzame, maatschappelijk verantwoorde en sociale financiering steunt.

 

FairFin voert campagnes die Belgische banken en het brede publiek informeren en aanzetten om anders om te gaan met geld. Daartoe voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en brengt het duurzame bankproducten in kaart. Daarenboven ondersteunt FairFin ook niet-bancaire duurzame producten, zoals de gelabelde producten, maar eveneens sociale crowdfunding en gemeenschapsmunten.

--> Meer info

Het Réseau Financité is een organitatie voor permanente vorming en onderzoek die burgers en organisaties samenbrengt. Samen vormen ze een maatschappelijke beweging die zich dagelijks inzet zodat financiële middelen kunnen bijdragen aan een postitieve verandering.

--> Meer info